اصغر آیتی

اصغر آیتی

استاد اصغر آیتی متولد ۱۳۵۵ در اصفهان می باشد. وی دارای سطح سه حوزه علمیه و سطح سه تفسیر و علوم قرآن است. از مسؤولیت های ایشان می توان به «مدیریت مرکز تخصصی نماز» و «عضویت در شورای علمی ستاد تفسیر قرآن کریم» اشاره کرد. وی دارای تألیفات متعددی چون: پر پرواز، ماهی که مِهر را برد، مهمترین تصمیم، زیر باران، زیر این حرفها خط بکشید و شیوه‌های جذاب‌سازی کلاس‌های معرف دین را می توان نام برد.

کتاب های اصغر آیتی

فرودگاه فرشتگان 3


فرودگاه فرشتگان 2


فرودگاه فرشتگان 1