گرگ کیل برگر

گرگ کیل برگر

کریگ کیل برگر (زاده 17 دسامبر 1982) یک فعال حقوق بشر کانادایی و کارآفرین اجتماعی است. او با برادرش مارک کیلبرگر، بنیانگذار موسسه خیریه We و We Day و شرکت اجتماعی مستقل و انتفاعی Me to We ، بنیانگذار است. در 11 آوریل 2008 ، کیلبرگر به عنوان عضو درجه کانادا انتخاب شد. وی در حال حاضر در هیئت مشورتی کمیسیون بحث رهبران خدمت می کند.

کتاب های گرگ کیل برگر

من تا ما