ریچارد جی لین

ریچارد جی لین

ریچارد جی لین  (Richard J. Lane) استاد انگلیسی در دانشگاه جزیره ونکوور کانادا است، جایی که وی همچنین محقق اصلی آزمایشگاه علوم انسانی دیجیتال MeTA آنها است.

کتاب های ریچارد جی لین

ژان بودریار