نائومی کلاین

نائومی کلاین

نائومی کلاین، زاده ی 8 می 1970، روزنامه نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که بیشتر به خاطر تحلیل ها و نقدهایش بر جهانی سازی شرکتی شناخته می شود. کلاین در مونترال به دنیا آمد و در دانشگاه تورنتو در رشته ی روزنامه نگاری تحصیل کرد. او با چاپ مطالبی در یک روزنامه ی دانشجویی، نوشتن را با سمت سردبیر آغاز نمود. کلاین پس از سال سوم دانشگاه، انصراف داد تا به شغلی پیشنهادی در «گلوب اند میل» تورنتو بپردازد و سپس سردبیری نشریه ی «دیس» را بر عهده گرفت. او در سال 1995 به دانشگاه تورنتو بازگشت اما پیش از آن که نمره های نهایی برای اخذ مدرکش را دریافت کند، دانشگاه را به منظور گذراندن دوره ی آموزشی خبرنگاری ترک گفت.

کتاب های نائومی کلاین

دکترین شوک


آخرین فرصت تغییر


نه گفتن کافی نیست!