پال کالانیتی

پال کالانیتی

پال سوذیر آرول کالانیتی، زاده ی 1 آپریل 1977 و درگذشته ی 9 مارس 2015، جراح مغر و اعصاب و نویسنده ی آمریکایی بود. پالانیتی در نیویورک به دنیا آمد و دو برادر داشت. کالانیتی پس از دوران مدرسه، برای تحصیل در رشته ی هنر و بعد از آن، رشته ی ادبیات انگلیسی به دانشگاه استنفورد رفت. او سپس به دانشگاه کمبریج رفت و در رشته های هنر در تاریخ و فلسفه ی علم و طب تحصیل کرد. گرچه او در ابتدا می خواست دکترا را در رشته ی ادبیات انگلیسی بگذراند، اما به دانشکده ی پزشکی دانشگاه ییل رفت و در سال 2007 با رتبه ی ممتاز از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.او در دانشگاه یل با همسر آینده اش، لوسی گودارد آشنا شد. این زوج صاحب یک فرزند دختر شدند.

کتاب های پال کالانیتی

آن هنگام که نفس هوا می شود