کنستانس کلاف

کنستانس کلاف

بعد از اینکه کنستانس کلاف دوازده سال را به عنوان مشاور مدیریت گذراند، اکهارت توله از او خواست ناشر او شود. این امر او را در راه انتشار کتابهای تحول آفرین در ژانرهای معنوی، متافیزیکی و سلامت جایگزین آغاز کرد. کنستانس کلاف که در حال حاضر رئیس انتشارات Namaste است، سومین حرفه خود را در زمینه ادبیات انگلیسی، آموزش بزرگسالان و مدیریت کسب و کار به ارمغان می آورد. جهش اولین کتاب اوست.

کتاب های کنستانس کلاف

جهش