پیتر بی کلارک

پیتر بی کلارک

پیتر برنارد کلارک (25 اکتبر 1940 - 24 ژوئن 2011) پژوهشگر دین بریتانیایی و سردبیر بنیانگذار مجله دین معاصر بود. کلارک به عنوان پروفسور تاریخ و جامعه شناسی دین در کالج کینگ لندن خدمت می کرد و از 1994 تا 2003 در آنجا تدریس می کرد، مدیر مرکز ادیان جدید در کالج کینگ و عضو استادی دانشکده الهیات در دانشگاه آکسفورد (از سال 2003) ؛ در اوایل کار خود (1974-1978) او استاد تاریخ آفریقا در دانشگاه ایبادان ، نیجریه بود.

کتاب های پیتر بی کلارک