محمدتقی دباغیان

محمدتقی دباغیان

 محمدتقی دباغیان متولد سال 1348، مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون،‌ کار و امور اجتماعی می باشد.

کتاب های محمدتقی دباغیان

بهره وری در اسلام