محمود میرزایی دلاویز

محمود میرزایی دلاویز

محمود میرزایی دلاویز متولد سال 1345، نویسنده کتابهای کودکان می باشد.

کتاب های محمود میرزایی دلاویز

شنگول و منگول بلا


کدوی قلقه زن


خاله سوسکه و حکیم باشی


آموزش ریاضی پوپو


پرورش هوش پوپو


آموزش علوم پوپو


آموزش الفبای پوپو


خاله سوسکه


ترانه های کودکانه


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.