حسین ملکی

حسین ملکی

حسين ملكي زنجاني ( ح.م زاوش ) در سال 1301 چشم به جهان گشود . پس از پايان دوره دبيرستان به تهران آمد و به ادامه تحصيل پرداخت . از سال 1329 در اداره جنگل باني وزارت كشاورزي به كار مشغول شد . زنجاني در فروردين سال 1356 از كار دولتي كناره گرفت و از آن پس تمام وقت خود را به تحقيق و نگارش پرداخت . او آن چنان دراين مهم پيش رفت كه در آغاز دهه 70 به ناراحتي چشم گرفتار شد و پيش روي اين بيماري تا حدي بود كه او را از خواندن و نگارش بازماند . استاد ملكي زنجاني در 18 خرداد 1377 در تهران چشم از جهان فروبست . گروه : علوم انساني رشته : تاريخ اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : حسين ملكي زنجاني ( ح . م . زاوش ) در خانواده يك پيشه ور چشم به جهان گشود پدرش زين ساز بود در كودكي مادر را از دست داد و پدر كه تا نوجواني او زنده بود باعلاقه فراوان او را به تحصيل علم واداشت . دشواري هاي سخت زندگي را بدون پشتوانه خانوادگي از سر گذراند . تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسين ملكي زنجاني پس از پايان دبيرستان در 1320 به تهران آمد و به تحصيل پرداخت . استادان و مربيان : حسين ملكي زنجاني آموخته هاي خود را در سايه ي تعليمات علي كاظميه زرينه و پروفسور كامبوزيا به دست آورد. وقايع ميانسالي : حسين ملكي زنجاني در آثار چاپ شده و چاپ نشده خود به افشاي حركات فراماسيونها و كارگزاران سر سپرده آنها مي پردازد و بذر اميد و استواري و پايداري براي بهبود زندگي بشر را مي افشاند . در فروردين 1356 از كار دولتي كناره گرفت و زان پس تمام وقت خود را به تحقيق و نگارش پرداخت . او آنچنان در اين مهم پيش رفت كه در آغاز دهه 70 به تاراحتي چشم گرفتار شد . پيش روي اين بيماري تا حدي بود كه نور چشمانش چون رفيق نيمه راهي در نيمه پاياني راه تنهايش گذاشت و او از خواندن و نگارش باز ماند . زمان و علت فوت : حسين ملكي زنجاني در 18 خرداد 1377 در تهران چشم از جهان فرو بست . مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسين ملكي زنجاني از سال 1329 در اداره جنگل باني وزارت كشاورزي به كار مشغول شد . 

کتاب های حسین ملکی