بردی کربابایف

بردی کربابایف

بردی مرادویچ کربابایف نویسنده و شاعر ترکمن اهل شوروی سابق بود. وی از ۱۹۵۱ عضو انجمن فرهنگستان علوم شوروی و از سال ۱۹۴۸ عضو حزب کمونیست بوده و اکنون از او به عنوان نویسنده و شاعر ملی ترکمنستان یاد می‌شود.  بردی کربابایف در ۱۵ مارس ۱۸۹۴ در منطقه تجن از خانواده‌ای کشاورز چشم به جهان گشود. وی تحصیلات مقدماتی خویش را در مکتب خانه‌های دیار خود به پایان برده و در سال ۱۹۱۷ برای ادامه تحصیلات عالی به شهر بخارا رهسپار گردید. وی در بخارا در کنار تحصیل به عنوان نیروی انتظامی شهری به کار مشغول شده و بعدها به عنوان افسر نظامی در جنگ‌های داخلی حضور یافت. پس از فروکش کردن جنگ داخلی تا سال ۱۹۲۴ به عنوان معلم در مناطق روستایی به تعلیم و تربیت پرداخت؛ و در سال ۱۹۲۷ به مدت یک سال در مؤسسه شرق‌شناسی لنینگراد مشغول به تحصیل شد. در بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۴ به عنوان سردبیر برای روزنامه ترکمنستان و مجله تخماق به کار روزنامه‌نگاری و نویسندگی پرداخت؛ و سپس برای دو سال به عنوان وزیر علوم دولت محلی ترکمنستان منصوب و پس از دو سال به معاونت شورای عالی حزب کمونیست ترکمنستان شوروی انتخاب گردید. وی در بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۰ رئیس انجمن اتحادیه نویسندگان ترکمنستان بوده‌است.

کتاب های بردی کربابایف

برادران خوشحال