کارل ام اولمستد

کارل ام اولمستد

کارول ام. اولمستید ، نویسنده ای است که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است و به دنبال استاد حرفه ای فنگ شویی و سخنران پویا است. کارول که به فنگ شویی ماون معروف است، به هزاران مشتری، دانش آموز و خواننده اسرار ساده استفاده از فنگ شویی برای بهبود زندگی آنها را آموخته است. اکنون، او آنها را از طریق سه کتاب خود، "فنگ شویی به نجات - تغییر مکان خود، تغییر نیروی خود، تغییر زندگی شما"، "راهنمای سریع فنگ شویی برای خانه و محل کار - اسرار برای جذب ثروت، هماهنگی و عشق، "و" 365 راز فنگ شویی - نکات روزانه برای جذب ثروت، هماهنگی و عشق. " کارول می داند که فنگ شویی کار می کند و حتی یک تغییر فنگ شویی می تواند در همه جنبه های زندگی شما تأثیر بگذارد.

کتاب های کارل ام اولمستد

365 راز فنگ شویی