گی آر لفرانسوا

گی آر لفرانسوا

گی آر لفرانسوا نویسنده کتابهای درسی برتر تامسون در زمینه رشد کودکان و بزرگسالان (کودکان و زندگی) و روانشناسی تربیتی (روانشناسی برای آموزش) است. او در حال حاضر در دانشگاه آلبرتا است.

کتاب های گی آر لفرانسوا