ارنست هولمز

ارنست هولمز

ارنست شورتلف هولمز (21 ژانویه 1887 - 7 آوریل 1960) نویسنده ، معلم و رهبر آمریکایی جدید اندیشه بود. او بنیانگذار یک جنبش معنوی معروف به علوم دینی ، بخشی از جنبش بزرگتر اندیشه نو بود که فلسفه معنوی آن به عنوان "علم ذهن" شناخته می شود. او نویسنده کتاب علم ذهن و تعداد زیادی کتاب متافیزیکی دیگر و بنیانگذار مجله Science of Mind از سال 1927 در چاپ مداوم بود. کتاب های او همچنان چاپ می شوند و اصولی که وی با عنوان "علم ذهن" آموزش داده الهام بخش و نسل های زیادی از دانش آموزان و معلمان متافیزیک را تحت تأثیر قرار داد. هولمز قبلاً آموزه دیگری درباره اندیشه جدید ، علوم الهی ، مطالعه کرده بود و وزیر علوم الهی بود. تأثیر او فراتر از اندیشه جدید را می توان در جنبش خودیاری مشاهده کرد.

کتاب های ارنست هولمز