محمدرضا جباران

محمدرضا جباران

محمدرضا جباران (متولد آذر 1337ش-ملایر)، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی. در پنجم آذر 1337ش در ملاير به دنيا آمد. پدرش كشاورز بود و خود نيز تا سن 20 سالگى كه دروس دبستان و دبيرستان را به پايان برد، در كنار او كشاورزى مى‌كرد.
در سال 1356ش تحصيلات حوزوى خود را در مدرسه علميه ولى عصر(عج) بروجرد آغاز كرد و در پاييز 1359ش از بروجرد به شهر قم آمد و تا سال 1365ش، جز در دو مقطع كوتاه كه مسئوليت مدرسه علميه ولى عصر(عج) بروجرد و مسئوليت مدرسه علميه امیرالمؤمنین(ع) ملاير را به عهده داشت، پيوسته در قم مشغول تحصيل بوده و در كنار تحصيل، كتب مقدماتى را نيز تدريس می‌كردند.
وى از سال 1365ش به قصد شركت در دفاع مقدس، به منطقه غرب رفته و به تناسب تجربه و تخصص خويش، مسئوليت سازمان تبليغات اسلامى بوكان را به عهده گرفت و تا سال 1368ش در بوكان خدمت كرد. آن‌گاه به قصد ادامه تحصيل به قم بازگشت، ولى پس از مدتى كوتاه در خرداد 1369ش به مهاباد عزيمت نموده و به مدت 15 ماه در سازمان تبليغات اسلامى مهاباد به خدمت اشتغال داشت و پس از بازگشت مجدد به قم تا سال 1375ش به تحصيل پرداخت.
وى در طول مدت تحصيل سطح، از محضر بزرگانى چون مرحوم آيت‌الله شيخ محمد ابراهیم نجفى بروجردى، شيخ على جواهرى، شيخ رحمت‌الله صاحب الزمانى و شيخ غلامرضا مولانا در بروجرد و اكابرى چون مرحوم وجدانى فخر، اعتمادى تبريزى، ستوده، كمره‌اى، نبوى و عالمى در قم بهره‌مند شد و در خارج فقه و اصول، از محضر آيات وحيد خراسانى، مكارم شيرازى، سبحانى تبريزى، مروجى بروجردى و گنجى بهره‌مند گرديد.
وى از سال 1375ش به علل شخصى، از شركت در كلاس درس محروم شده و مطالعات شخصى خود را در فقه و تاريخ ادامه داد و نوشته‌هاى نيز عرضه كرد. وى ترجمه را از سال 1360ش و نوشتن را از سال 1371ش آغاز كرده و در دو زمينه تقرير و تأليف چند كتاب موفق شد.

کتاب های محمدرضا جباران

شب احمد


اخلاق پژوهش