مارک کرینسون

مارک کرینسون

مارک کرینسون (متولد: 13 آوریل 1959) استاد تاریخ هنر در بیرکبک، دانشگاه لندن است. او عضو هیئت مدیره ABE Journal (Architecture Beyond Europe) و همچنین نایب رئیس شبکه تاریخ معماری اروپا است.

کتاب های مارک کرینسون