ریک دی کلرمن

ریک دی کلرمن

ریک دی کلرمن ، استاد و رئیس گروه پزشکی خانواده و جامعه ، دانشکده پزشکی دانشگاه کانزاس - ویچیتا می باشد. او نویسنده مشترک Conn’s Current Therapy 2019 است. دکتر کلرمن دکترای خود را از دانشکده پزشکی دانشگاه کانزاس دریافت کرد و بورسیه آموزش بالینی را در بنیاد آموزش و تحقیقات پزشکی مک لنان در واکو ، تگزاس انجام داد.

کتاب های ریک دی کلرمن

دیابت در بزرگ سالان