موسی علیجانی

موسی علیجانی

متولد ١٣۴۴ روستای ماشک در گیلان . لیسانس ادبیات دراماتیک از دانشگده هنرهای زیبای تهران. فعالیت های هنری از سال۶٧شامل چاپ شعر . داستان ، مقاله در روزنامه ها ، ماهنامه ها و مجلات معتبر کشور . وی اکنون مدیر آموزشگاه موسیقی آوای سرو شمال در رشت بوده و بیشتر از بیست سال است که .در زمینه آموزش موسیقی به کودکان . سلفژ . پرورش صدا و آموزش ویولون مشغول می باشد.

کتاب های موسی علیجانی