کن جی روتنبرگ

کن جی روتنبرگ

پروفسور کن جی روتنبرگ (Ken J. Rotenberg) استاد روانشناسی در دانشگاه Keele ، انگلستان است. وی بیش از 40 سال در زمینه روانشناسی از جمله زیر شاخه های روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی بالینی ، روانشناسی تربیتی و روانشناسی رشد ، محقق فعال بوده است. بسیاری از بیش از 100 نشریه وی به اعتماد در مورد کودکان ، نوجوانان ، پلیس ، سلامت جسمانی و سلامت روانی پرداخته اند.

کتاب های کن جی روتنبرگ

روان شناسی اعتماد