گیل هاسون

گیل هاسون

گیل هاسون یک مدرس، مربی و نویسنده انگلیسی است. بیش از 20 سال و همچنین تدریس دوره های رشد فردی برای بزرگسالان، گیل دوره های رشد کودک را برای والدین، پزشکان پیش دبستانی، مراقبان کودک و مددکاران اجتماعی آموزش داده است.

کتاب های گیل هاسون

مهربانی


زندگی در لحظه