جنی لاولس

جنی لاولس

هدف جنی لاولس به عنوان نویسنده این است که به کودک کمک کند تا توانایی های خودرا به حداکثر توانایی خود برساند. او با صرفه جویی در وقت خود در كتاب های مربوط به والدین و كتاب های الهام بخشش، برای شما و فرزندانتان می نویسد. کتابهای مربوط به والدین جنی لاولس با نکاتی سریع و آسان در زمینه فرزندپروری پر شده است. این راهنمایی های آسان به شما کمک می کنند کودک خود را در مسیر درست موفقیت قرار دهید. فرزندپروری کار سختی است و یافتن سبک صحیح فرزندپروری که برای کودک شما مناسب باشد دشوار است. کار جنی این است که هرچه بیشتر اطلاعات برای شما به ارمغان بیاورد. جنی که خودش مادر است و بیش از بیست سال با کودکان کار می کند، می داند که وقت شما به خانواده و کار شما اختصاص داده شده است. به همین دلیل است که وی به جای پر کردن سیصد صفحه با اطلاعات وقت گیر که می تواند باعث گیج شدن شما شود، اطلاعات مفیدی راجع به آنچه امروز می توانید انجام دهید، می دهد تا به شما در مبارزات روزمره فرزند پروری کمک کند.

کتاب های جنی لاولس

راز قدرت کائنات