ملیندا رودریگر

ملیندا رودریگر

ملیندا از طریق هیئت هیپنوتیزم درمانی آمریکا از طریق دکتر Doreen Virtue به عنوان یک مشاور معنوی مجاز است. او یک پزشک یکپارچه درمانی است و دارای گواهینامه استاد معلم ریکی با میراث تسلط بر طب انرژی در یک دهه و نیم است. ملیندا با یک نژاد چروکی، دانش و عمل خود را در آمیخته با سنتهای متنوع شامی که از طریق کارآموزی و تحصیل با مجموعه ای از معلمان بدست آورده است، کسب می کند و این خرد عمیق و دوست داشتنی را در هر جنبه از کار خود تسهیل می کند.

کتاب های ملیندا رودریگر

لبخند آسمانیان