دیوید کلارک

دیوید کلارک

دیوید میلار کلارک (متولد 20 آگوست 1954) روانشناس انگلیسی است. کلارک در دارلینگتون متولد شد و در دانشگاه آکسفورد روانشناسی تجربی تحصیل کرد. وی به عنوان روانشناس بالینی در انستیتوی روانپزشکی آموزش دید. او سپس برای تدریس در دانشگاه آکسفورد بازگشت و در آنجا استاد شد، سپس به IOP بازگشت و در آنجا در سال 2000 رئیس روانشناسی شد و مرکز اختلالات اضطرابی و ضربه را در IOP و بیمارستان Maudsley مرتبط با روانشناسان روانشناسی آکسفورد تاسیس کرد - Anke Ehlers و Paul Salkovskis متخصص OCD.
وی از سال 2011 استاد روانشناسی در دانشگاه آکسفورد است و همچنین مشاور بالینی ملی در بخش بهداشت است.

کتاب های دیوید کلارک

رهایی از بندهای غمگینی


هوش هیجانی


کتاب کار نگرانی و اضطراب