نیکول لورنز

نیکول لورنز

تئو نیکول لورنز در سال 1985 متولد شد ، تنها 6 پوند وزن داشت و فریاد می زد. تئو که اکنون بسیار چاقتر است و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هملاین است، هنوز زیاد فریاد می زند، هر چند بیشتر در اینترنت. تئو در سنت پل، مینه سوتا کتابهای رنگ آمیزی و گاهی کمیک می سازد.

کتاب های نیکول لورنز