اندرو پیندر

اندرو پیندر

اندرو پیندر (متولد: 1955 ، لندن ، انگلستان) یک تصویرگر مستقل است که بیش از پنجاه کتاب کار کرده است. عناوین عبارتند از The Graffiti Doodle Book ، سری "Wampy Vampire" ، Perkin's Perfect Pet و Universal Challenged.اندرو از سال 1986 در مایورکا زندگی می کند و به عنوان تصویرگر و نقاش کار می کند. او حدود هشتاد کتاب را برای بزرگسالان و کودکان تصویرسازی کرده است ، از جمله کتاب های "Wimpy Vampire" و "Dorkius Maximus" "Curiosity the Meerkat" ، کتاب روشنگر "The عجیب و غریب در تعطیلات ادامه دارد" و کتاب دیجیتالی "Perkin's Perfect Pet" و تعدادی کتاب Doodle.

کتاب های اندرو پیندر

لکه بازی!


تاریخ بازی