مت چندلر

مت چندلر

مت چندلر نویسنده آمریکایی بیش از 60 کتاب برای کودکان خردسال است، از جمله ستاره های بیس بال ساید بای ساید: مقایسه بزرگترین بازیکنان بازی که توسط انجمن روزنامه نگاران و نویسندگان آمریکا به عنوان کتاب کودکان / بزرگسالان 2015 انتخاب شده است. چندلر 60+ کتاب کودک منتشر کرده است که در درجه اول با ناشران Capstone و همچنین انتشارات Cherry Lake ، Callisto Media و Sports Illustrated Kids کار می کند.

کتاب های مت چندلر

سال های مخاطره آمیز