محمد قائد

محمد قائد

محمد قائد شرفی، نویسنده و مترجم و روزنامه‌نگار، متولد 1329در شیراز است. او از 1348تا 1352در رشته‌ی روانشناسی در دانشگاه شیراز تحصیل کرده است.
قائد در دهه‌ی 1350در مجلات مقاله می‌نوشت و دبیر صفحه‌ی فرهنگی و عضو شورای سردبیری روزنامه‌ی آیندگان نیز بود. همچنین در نشریه‌ی کتاب جمعه، به سردبیری احمد شاملو، همکاری می‌کرد. او در سال‌های دهه‌های 1360و 1370در نشریه‌های مستقلی مانند جامعه سالم، آدینه، مجله فیلم و صنعت حمل و نقل قلم زد و در 1370 ماهنامه آموزشی- فرهنگی لوح را تأسیس کرد که 15شماره از آن به سردبیری خودش منتشر شد.
قائد مقاله‌نویسی چیره‌دست است و تا به حال دو مجموعه از مقاله‌هاش با عنوان‌های دفترچه‌ی خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر و ظلم، جهل و برزخیان زمین: نجوا و فریاد در برخورد فرهنگ‌ها منتشر شده است. علاوه بر این دو کتاب اثر دیگر او،با نام عشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست، به شرح زندگی و اندیشه‌ی میرزاده‌ی عشقی، شاعر عصر مشروطه، اختصاص دارد.

کتاب های محمد قائد

قدرتهای جهان مطبوعات


مبارزه علیه وضع موجود


عشقی


بچه ی رزمری


نخستین مسلمانان در اروپا


ظلم جهل و برزخیان زمین


رنج و التیام


توپ های ماه اوت


دفترچه خاطرات و فراموشی


آدم ما در قاهره


تام پین


رنج و التیام


تام پین