برنارد لوئیس

برنارد لوئیس

برنارد لوئیس، زاده ی 31 می 1961 و درگذشته ی 19 می 2018، استاد بازنشسته ی مطالعات خاور میانه در دانشگاه پرینستون و نویسنده ای انگلیسی/ آمریکایی بود.لوئیس در لندن به دنیا آمد. تخصص او، تاریخ اسلام و اثر متقابل تمدن اسلام و غرب است و بیشتر به خاطر تحقیقات اش درباره ی تاریخ امپراتوری عثمانی شناخته می شود. لوئیس یکی از برجسته ترین خاورمیانه شناسان غربی است و نظرات کارشناسی اش، درباره ی خاورمیانه، از معتبرترین نظرات در این حوزه در نظر گرفته می شود.

کتاب های برنارد لوئیس

خاورمیانه


اسماعیلیان‏