فیلیپ وشتر

فیلیپ وشتر

فیلیپ وشتر در سال 1968 در فرانکفورت آلمان متولد شد و در رشته طراحی ارتباطات در ماینتز، در رشته تصویرگری تحصیل کرد. او هنوز در فرانکفورت زندگی می کند و به عنوان یک گرافیست آزاد کار می کند و یکی از بنیانگذاران گروه تصویرگران ، کار است. او کتابهای تصویری متعددی را در آلمان تصویرسازی کرده است.

کتاب های فیلیپ وشتر