هلنا داگن

هلنا داگن

هلنا داگان از کیلکنی، شهری قرون وسطایی و شبح زده در جنوب ایرلند است که الهام بخش Perfect بود. او داستانهای سرشار از ماجراجویی می نویسد زیرا واقعاً خسته می شود. او همچنین طراح گرافیک و تصویرگر است. کتابی به نام Perfect اولین کتاب اوست.

کتاب های هلنا داگن