مهدی رمضانی

مهدی رمضانی

مهدی رمضانی متولد سال 1360، شاعر و مدرس دانشگاه در رشته ادبیات است و شعر را از انجمن محمد پروین گنابادی آغاز کرد.
این شاعر جوان گنابادی تا کنون دو مجموعه شعر با نام تنهایی از من کشوری خواهد ساخت و کتاب صبح پروانه ها غمگین است منتشر نموده است و در مجموعه های متعددی شعر هایش بچاپ رسیده است.
او برگزیده هشمین جشواره فرهنگی وزارت بهداشت در گروه اساتید و مدرسان شده است و کسب مقام نخست شعر در هشتمین جشواره سراسری دانشگاه های کشور را کسب نموده که افتخاری دیگر را نصیب جامعه ادبی وهنری گناباد نمود.

کتاب های مهدی رمضانی

دوری که دیده می شود