ژان فیلیپ وی ات

ژان فیلیپ وی ات

ژان فیلیپ وی ات، اهل بروکسل، با اصالت ووزگس ، تصمیم گرفته است که دو علاقه شخصی خود را در فیلوکومیکس، اولین کتاب خود ، کمیک و فلسفه ، آشتی دهد. مدیر سابق بازاریابی و روابط عمومی در Flammarion یا Gallimard ، او اکنون تهیه کننده شرکت ضبط موسیقی خود ، Microcultures ، ناشر و مشاور است.

کتاب های ژان فیلیپ وی ات

فیلو کومیکس