کریستینا سوساک

کریستینا سوساک

کریستینا سوساک در حال حاضر مدیر ارشد شرکت SecurityAdvisor است ، شرکتی که تنها پلت فرم آگاهی از امنیت شخصی را ارائه می دهد که به طور قابل ملاحظه ای حوادث امنیتی را کاهش می دهد. او دارای بیش از 20 سال تجربه در زمینه مشاوره مدیران در زمینه استعدادها ، توانایی سازی ، نوآوری ، سازگاری و وفاداری مشتری است.

کتاب های کریستینا سوساک

رازهای فروش موفق