هنریت کلاوسر

هنریت کلاوسر

هنریت کلاوسر، نویسنده ی آمریکایی است. او مدیر موسسه ی Writing Resources است که در حوزه ی مشاوره فعالیت می کند. کلاوسر علاوه بر نوشتن کتاب هایی پرفروش در زمینه ی خودپروری، سخنران پرکار، برگزارکننده ی کارگاه های خودپروری و نویسنده ای مستقل است.

کتاب های هنریت کلاوسر

بنویس تا اتفاق بیفتد


با هر دو طرف مغزت بنویس


حرف دلت را بنویس