کولت پورتلانس

کولت پورتلانس

 کولت پورتلانس (Colette Portelance) دارای دکترای علوم تربیتی از دانشگاه پاریس هشتم است. او همچنین نویسنده چندین کتاب پرفروش از جمله: رابطه کمک و عشق به خود ، شفای درونی ، احساس رنج و پذیرش و رها کردن است. او رویکرد خلاقانه غیر راهنمایی (ANDCMD) را ایجاد کرد ، مرکز ارتباطات کمک مونترال (CRAMMD) و مدرسه آموزشی بین المللی را در ANDC ، دو مدرسه آموزشی در زمینه کمک در پاریس (EIF) تأسیس کرد.

کتاب های کولت پورتلانس