پی یر ربی

پی یر ربی

پی یر ربی (زاده Rabah Rabhi 29 مه 1938) نویسنده ، کشاورز و دوستدار محیط زیست فرانسوی است. ربی در فرانسه تحصیل کرده است و از شخصیتهای مهم کشاورزی فرانسه محسوب می شود. او مفهوم oasis en tous lieux ("واحه در هر مکان") را ابداع کرد.
ربی از جامعه ای حمایت می کند که به جمعیت و سرزمین خود احترام می گذارد و از توسعه تکنیک های کشاورزی که منابع طبیعی را حفظ می کند حمایت می کند. نظریه های وی به ویژه ، هر چند نه منحصراً ، به کشورهای خشک مربوط می شود. استفاده وی از کشاورزی بیودینامیکی مبتنی بر انسان شناسی بحث برانگیز بوده است.

کتاب های پی یر ربی