سارا جنیس براون

سارا جنیس براون

سارا جنیس براون هنرمند قلم و جوهر، متخصص نارساخوانی، مسافر جهان، کیک پنکیک، مربی، همسر خوشحال و مادر ده فرزند در خانه است. خانواده براون شرکت انتشارات درخت تفکر را در سال 2009 تأسیس کردند و کتابهای درسی خارج از جعبه و درمان نارساخوانی را منتشر کردند. آنها بر نیازهای کودکان فعال و خلاق تمرکز می کنند که متفاوت یاد می گیرند.

کتاب های سارا جنیس براون

Cafe