کومن

کومن

انتشارا کومن(Educational Japan Co. Ltd) یک شبکه آموزشی آمریکایی ایجاد شده توسط Toru Kumon است که از روش Kumon خود برای آموزش ریاضیات و خواندن در درجه اول برای دانشجویان جوان استفاده می کند.

کتاب های کومن

مازبازی 5


دست ورزی با مداد شمعی 1


دست ورزی با مداد شمعی 2


آشنایی با مفهوم تفریق 1


آشنایی با مفهوم تفریق 2


کاردستی های خلاق 1


نقاشی ساده 1


نقاشی ساده 2


داستانی از قیچی و چسب!


رنگ کنیم 3


کاردستی های ساده 1


بیا کاغذ ببریم 2


بیا تا کنیم 2


بیا بچسبانیم 1


بیا تا کنیم 1


خط خطی و نقاشی 2


بیا تا کنیم 3


کیف کتاب های کار کومن


مهارت بریدن


مهارت چسباندن


تفکر منطقی 2


چسباندن جورچین ها 1


استدلال قیاسی 2


ادراک دیداری فضایی 2


رنگ کنیم 2


مازبازی 1


مازبازی 2


بچسبانیم 1


ببریم 1


کیف نقاش کوچولو


مازبازی 3


اولین کتاب طراحی من 1


علوم 1


بیا کاغذ ببریم


بیا رنگ کنیم 1