سارا سینگلتون

سارا سینگلتون

 

سارا سینگلتون روزنامه نگار انگلیسی و نویسنده داستان های بزرگ‌سالان و نوجوانان است. او برای رمان قرن خود جایزه نوجوان Booktrust را دریافت کرد.

کتاب های سارا سینگلتون

قرن