دی سی توماس

دی سی توماس

دی سی تامسون یک شرکت رسانه ای است که در داندی ، اسکاتلند مستقر است. این شهرت بیشتر به دلیل انتشار کمیک های The Dundee Courier ، The Evening Telegraph ، The Sunday Post ، Oor Wullie ، The Broons ، The Beano ، The Dandy و Commando است. همچنین دارای گروه مجلات آبردین است که مطبوعات و مجله را منتشر می کند. این شرکت مالک چندین وب سایت از جمله Findmypast است و مالک سایت رسانه های اجتماعی منسوخ شده Friends Reunited است.

کتاب های دی سی توماس