اولین مک فارلین

اولین مک فارلین

ایولین مک فارلین در بروکلین متولد شد و در سن دیگو بزرگ شد. وی دارای مدرک معماری از دانشگاه کرنل است و در نیویورک و بوستون به عنوان معمار کار کرده است. او اکنون در فلورانس ایتالیا زندگی می کند. او علاوه بر نوشتن ، در مورد معماری و برنامه های Elderhostel سخنرانی می کند.

کتاب های اولین مک فارلین

اگرهای زندگی


اگرهای روح