جان دی کپیوتو

جان دی کپیوتو

جان دیوید کاپوتو (John David Caputo) (متولد 26 اکتبر 1940) فیلسوف آمریکایی است که توماس جی. واتسون استاد دین در دانشگاه سیراکوز و دیوید آر کوک استاد فلسفه برجسته در دانشگاه ویلانووا است. کاپوتو یک چهره مهم در ارتباط با مسیحیت پسا مدرن و فلسفه قاره دین است، و همچنین بنیانگذار جنبش الهیات شناخته شده به عنوان الهیات ضعیف است. بخش عمده ای از کارهای Caputo روی هرمنوتیک، پدیدارشناسی، ساختارشکنی و کلام است.

کتاب های جان دی کپیوتو

چگونه کیرکگور بخوانیم


واپسین گام ایمان


اینک دین