کتاب واپسین گام ایمان

After the Death of God
(نقدها و تاملاتی درباره الاهیات ناظر به مرگ خدا)
کد کتاب : 49353
مترجم :
شابک : 978-9642243532‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 400
سال انتشار شمسی : 1391
سال انتشار میلادی : 2007
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 18 مرداد

معرفی کتاب واپسین گام ایمان اثر جان دی کپیوتو

موضوع کتاب حاضر، نقد و بررسی نظریة مرگ خداوند و خداشناسی فراتجدد در مسیحیت است. این نوشتار، با هدف بازتاب بحران های مسیحیت کاتولیک در اروپای غربی و شرح آسیب بی رحمانه و بی وقفة ماتریالیست ها، لائیک ها و سکولار های مدرن بر دین مذکور تدوین شده است. نگارنده در این اثر بر آن است که واپسین پرسش ها و اضطراب های انسان در عرصة الهیات را مدّنظر قرار داده و با نگاهی فلسفی و تأکید بر دیدگاه های مختلف، اصل وجود خدا و الهیات ناظر بر مرگ خدا را بررسی کرده و اعمال و عقاید ناشی از عقیدة مذکور را نقد نماید. وی همچنین می کوشد، پاسخی برای این سوال که «چگونه ما از الهیات های پسا مسیحی و پسا هولوکاست و عمدتا سکولار مرگ خدا در دهة 1960 به بازگشت پسامدرن دین رسیده ایم» یافته و در این راستا به بازخوانی نظریه های برخی صاحب نظران در این زمینه پرداخته و به بسیاری از شبهات پاسخ می دهد.

کتاب واپسین گام ایمان

جان دی کپیوتو
جان دیوید کاپوتو (John David Caputo) (متولد 26 اکتبر 1940) فیلسوف آمریکایی است که توماس جی. واتسون استاد دین در دانشگاه سیراکوز و دیوید آر کوک استاد فلسفه برجسته در دانشگاه ویلانووا است. کاپوتو یک چهره مهم در ارتباط با مسیحیت پسا مدرن و فلسفه قاره دین است، و همچنین بنیانگذار جنبش الهیات شناخته شده به عنوان الهیات ضعیف است. بخش عمده ای از کارهای Caputo روی هرمنوتیک، پدیدارشناسی، ساختارشکنی و کلام است.