تیمونی نپمن

تیمونی نپمن

تیموتی نپمن بیش از ده سال است که برای کودکان می نویسد. کتابهای او که به 15 زبان ترجمه شده است ، شامل پرفروش ترین مانگو و کتاب تصویری دزدان دریایی و دایناسورها در سوپرمارکت است. تیموتی همچنین نمایشنامه ها و کلمات موزیکال را می نویسد.

کتاب های تیمونی نپمن

شب بخیر، ببر عزیز!