مهند العاقوس

مهند العاقوس

مهند العاقوس، (به عربی: مهند العاقوص) نویسنده و شاعر سوری، متولد 1983 است. او چندین نشریه در ادبیات کودکان دارد، از جمله کتاب "آیا شما زیز هستید؟" او چندین جایزه از جمله جایزه بهترین داستان کوتاه برای کودکان را برای داستانش "آیا شما هم سوسک هستید؟" در سال 2010 دریافت کرده است.

کتاب های مهند العاقوس

تاجر کوچولو


مستر کرونا