ونسا روئدر

ونسا روئدر

ونسا روئدر نویسنده و تصویرگری است که آثار او در مجله Highlights و Apartment Therapy به چاپ رسیده است. او در آستین ، تگزاس ، با همسر و سه فرزندش زندگی می کند.

کتاب های ونسا روئدر

جعبه به دوش