داریوش آشوری

داریوش آشوری

داریوش آشوری فارغ‌التحصیل تدوین از مدرسه عالی تلویزیون و از تدوین گران و تولیدکنندگان سینمای ایران متولد 1335 است.

کتاب های داریوش آشوری

هنر تدوین فیلم