دانیل کوئین

دانیل کوئین

دانیل کوئین، زاده ی 11 اکتبر 1935، نویسنده، منتقد فرهنگی و ناشر سابق کتاب های آموزشی اهل آمریکا است. او بیشتر به خاطر رمان بسیار موفق خود، اسماعیل، شناخته می شود. بیشتر ایده ها و افکار کوئین، حول محور مسائل محیط زیستی است و اعتقاد دارد که زندگی بشر باید به همراه محیطی که در آن زندگی می کند، در نظر گرفته شود.

کتاب های دانیل کوئین

اسماعیل


۱۱,۰۰۰ تومان