امیر دبیری مهر

امیر دبیری مهر

امیر دبیری‌مهر نویسنده ایرانی متولد سال ۱۳۵۶ مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی و سردبیر وب‌ سایت اندیشکده خرد است. کتابهای «ملک سلطانی و نگین سلیمانی: جستارهایی درباره رسانه و سیاست و امنیت»، «خردمندی و پارسایی: تاملاتی در پیوندهای دین و سیاست و جامعه» و «فرزانگی و جهانداری» از آثار مکتوب دبیری مهر است.

کتاب های امیر دبیری مهر

اسلام و دموکراسی در ایران