ایجن گندلین

ایجن گندلین

ایجن تی گندلین (زاده یوجن گندلین ؛ 25 دسامبر 1926 - 1 مه 2017) فیلسوف آمریکایی بود که شیوه های تفکر و کار با روند زندگی ، حس جسمانی و "فلسفه ضمنی" را توسعه داد. اگرچه وی در زمینه روانشناسی هیچ مدرکی نداشت ، تحصیلات پیشرفته وی با کارل راجرز ، تمرین طولانی مدت روان درمانی و نوشته های گسترده وی در زمینه روانشناسی باعث شده است که وی در این زمینه بیشتر از فلسفه شناخته شده باشد. او زیر نظر کارل راجرز ، بنیانگذار درمان مشتری مداری ، در دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد و در سال 1958 دکترای فلسفه خود را دریافت کرد. نظریه های گندلین بر باورهای راجرز تأثیر گذاشت و در دیدگاه راجرز در مورد روان درمانی نقش داشت. از سال 1958 تا 1963 ، گندلین مدیر تحقیقات موسسه روانپزشکی ویسکانسین دانشگاه ویسکانسین بود. وی از سال 1964 تا 1995 به عنوان دانشیار در گروه های فلسفه و توسعه انسانی مقایسه ای در دانشگاه شیکاگو خدمت کرد.

کتاب های ایجن گندلین

خردمندی بدن